Kendetegn for dyslektikere

Email Udskriv PDF

Er du i tvivl om, om du eller dit barn er dyslektiker?

De fleste dyslektikere har 10 eller flere af de nedenstående kendetegn eller symptomer. Disse kendetegn kan ændre sig fra dag til dag eller fra minut til minut. Det mest påfaldende kendetegn ved dysleksi er netop det skiftende funktionsniveau.

Almene symptomer for en dyslekstiker

En dyslektiker kan ofte betegnes som

  • Kvik og intelligent, men er ikke i stand til at lære at læse eller skrive som jævnaldrende.
  • Normal eller høj af begavelse, men får meget lave karakterer i skolen. Kan derfor nemt blive opfattet som en elev, der ikke gør sig umage i skolen eller har adfærdsproblemer. Lærere kan ofte være meget uenige om elevens faglige niveau og præstationsevne.
  • Har en livlig fantasi og forestillingsevne der udmærker sig i eks. billedkunst, musik og idræt.
  • Klumset og vælter ofte ting.
  • Dagdrømmer ofte og glemmer tiden.
  • Har nemt ved at lære ved praktisk erfaring, eller ved hjælp af visuelle hjælpemidler og demonstration.
  • Har en udvidet perception, der er fleksibel og letbevægelig, intuitiv og hurtig. Tænker og perciperer ved at bruge alle sine sanser på en gang.

Se de 38 kendetegn for dyslektikere her