Triggerord

Email Udskriv PDF

Kan du danne dig et billede af disse ord?

  • de
  • hvordan
  • hos
  • hvis
  • altså

Roden til læsevanskeligheder hos dyslektikere

Disse ord og mange andre - cirka 220 ord - er roden til læsevanskeligheder hos dyslektikere. De kaldes triggerord. Når de ikke kan danne sig et billede af dette ords mening, vil de – hver gang billedprocessen standser – føle sig forvirret, fordi det overordnede billede, der er under opbygning ved at læse hele sætningen, bliver mere og mere usammenhængende.  

Det er nødvendigt for dyslektikere, at lære at beherske disse ’triggerord’ for at undgå forvirring under læsning. Dette kan gøres ved ’Davis®-symbolbeherskelses teknikker’.

jeg-triggerord