Davis-metoden i skolen

Email Udskriv PDF

Læringstrategier udviklet til skoler

Davis®- Læringstrategier til skoler er udviklet af Ronald Davis og Sharon Pfeiffer, til brug i folkeskolens første klasser. Det oprindelige formål var at tilpasse den succesfulde Davis metoden til klasseværelset for at se om børnene derved kunne undgå specialundervisning. Praksis viste dog hurtigt, at alle børn i klassen havde gavn af teknikkerne. Gode læsere gjorde fremskridt i sprog og grammatik, de svagere derimod i læsning, og alle blev bedre til at arbejde selvstændigt.

Ved læringsstrategien lærer børnene at fokusere deres opmærksomhed bedre. Urolige børn opdager, hvordan de bedre kan slappe af ved hjælp af en afspændingsprocedure. Hvert barn bliver fra børnehaveklassealderen inviteret til at iagttage nøjagtig og beherske symboler.

En tretrinsmodel til læsning bidrager til sikker læseundervisning.

Seks års DLS ’pilot study’ (1994-1999) i nogle folkeskoler i San Francisco området har givet følgende resultat:

  • Ingen DLS elever blev henvist til speciel undervisning.
  • DLS gavnede alle børn i klassen; gode læsere gjorde fremskridt i sprog og grammatik, de svagere derimod i læsning.
  • Metoden hjalp lærerne med disciplin i klassen og i andre fag end læsning.
  • Der fandtes flere højt begavede børn i DLS klasserne end gennemsnitligt. ( læs mere på www.davislearn.com/information/meetneeds.htm )

Davis® -læringsStrategier er beregnet for aldersgruppen 5 - 8 år og udruster børnene med indlæringsteknikker og arbejdsvaner, der gør det nemmere for dem at koncentrere sig om organiseret undervisning. Programmet forebygger hermed ordblindhed og andre specielle indlæringsproblemer.

Programmet er forbrugervenligt og kan køres sammen med hvilken som helst læseplan og organisering der ellers findes på skolen.

I 2001 publicerede fagbladet ’Reading Improvement’ i USA resultatet af en uafhængig undersøgelse (http://www.davislearn.com/research/abstract.htm ). Det viste sig, at nøjagtigheden af genkendelse af  simple ord, var 90% højere hos gruppen, som havde brugt Davis- læringsstrategierne. Teknikkerne bliver imidlertid med succes brugt over hele verden.

Kommende kursus i  ”Davis®-Lærings-Strategier”:

Dato: 30. + 31. maj 2018, fra kl. 9.00 - 16.00, 

Kursus i PPR Nyborg, på Fyn:  13.+14 juni 2018

TILMELD DIG NU
Og oplev hvordan du som lærer kan
sørge for, at hvert barn benytter sin
egen læringsstil optimalt
(link til folderen)

Davis Learning Strategies® is a trademark of Ronald D. Davis. Commercial use of this trademark for the purposes of training and mentoring teachers requires licensing by the trademark owner.